Ondersteuning bij weeksluiting

 

Op vrijdagmiddag wordt er in het Anker een weeksluiting gehouden in zaal De Hof. Het Anker nodigt hiervoor een dominee of kerkenraad uit vanuit de participerende kerken. We beginnen de weeksluiting met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Voor de bewoners is het een fijn samenkomen, waar naast een korte mediatie ook gezamenlijk wordt gezongen. Bij elkaar duurt de weeksluiting een uur.