Zorgafdelingen Anker krijgen nieuwe jas!

Zorgafdelingen Anker krijgen nieuwe jas!

Voor bewoners met dementie is het belangrijk om de herkenning en oriëntatie te vergroten. Daarnaast willen wij hen in het Anker een veilige en warme omgeving bieden. Onlangs ondergingen twee afdelingen een metamorfose. Een medewerker geeft aan: ‘een bewoonster stond...
Gezegende feestdagen

Gezegende feestdagen

Het jaar 2021 ligt alweer bijna achter ons. Een jaar waarin blijdschap en verdriet elkaar hebben afgewisseld. Een jaar waarin veel op ons afgekomen is. In alle omstandigheden blijft God echter onveranderlijk en mogen we ons vertrouwen op Hem alleen stellen. Dit...
Dag van de Mantelzorg

Dag van de Mantelzorg

In verband met de Dag van de Mantelzorg (10 november), ontvingen alle eerste contactpersonen van afdeling De Peel een attentie van het team als blijk van waardering voor hun inzet! Ook is er een PowerPointpresentatie gemaakt door deze afdeling om de mantelzorgers...
Open dag Ankertuin sponsoren

Open dag Ankertuin sponsoren

Onze bewoners genieten ontzettend van de prachtig aangelegde Ankertuin. Het is mooi om te zien hoe verschillende bewoners zich inzetten om de dieren te voeren, onkruid te wieden, groente oogsten etc.  In september zal er een open dag gehouden worden voor alle...