Dag van de Mantelzorg

 

Dag van de Mantelzorg

In verband met de Dag van de Mantelzorg (10 november), ontvingen alle eerste contactpersonen van afdeling De Peel een attentie van het team als blijk van waardering voor hun inzet!
Ook is er een PowerPointpresentatie gemaakt door deze afdeling om de mantelzorgers hartelijk te bedanken.

We danken alle mantelzorgers van het Anker hartelijk voor hun inzet!