Gezegende feestdagen

 

Gezegende feestdagen

Het jaar 2021 ligt alweer bijna achter ons. Een jaar waarin blijdschap en
verdriet elkaar hebben afgewisseld. Een jaar waarin veel op ons afgekomen
is. In alle omstandigheden blijft God echter onveranderlijk en mogen we
ons vertrouwen op Hem alleen stellen. Dit uitzicht wensen wij u van harte
toe in blijde en droevige omstandigheden.

Wij wensen u – met allen die u lief zijn – gezegende Kerstdagen
toe en een voorspoedig 2022!