Privacy statement Zorgcentrum Anker

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt deze privacywetgeving in de gehele Europese Unie.

Zorgcentrum Anker hecht veel waarde aan uw privacy en streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van verwerken. Hier zijn wij heel open en transparant over.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande privacyverklaring en de cliëntfolder.

Datalekken

Datalekken kunt u melden via het mailadres privacy@ankerzorg.nl