Kerstgroet

 

Kerstgroet

Met elkaar naderen we het einde van 2022. Als we terugkijken zien we een
jaar met bijzondere en mooie momenten, zoals de herdenking van ons 55-jarig
jubileum, maar ook met zorgen. Het is goed om niet alleen te herdenken, maar
daarbij ook de vele zegeningen te tellen die de Heere ons onverdiend gaf. Er is
veel redenen tot dankbaarheid. Als we het afgelopen jaar overzien, dan mogen we
de psalmist in Psalm 68 wel nazeggen: “Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij
overlaadt ons, dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen?”

We willen u hartelijk danken voor de goede contacten, uw betrokkenheid en
meeleven; voor de wijze waarop u uw leven met ons deelt en dat we een poosje
met u mochten meelopen op uw levenspad. We hopen dat dat ook in het nieuwe
jaar aan u en ons wordt geschonken. Ook wensen we u en allen die u dierbaar
zijn gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2023!

Met vriendelijke groeten,
Management en medewerkers zorgcentrum Anker