Kookvrijwilliger op de huiskamer

 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen begeleiden bij het koken op de huiskamer. We willen er naar streven om dagelijks te koken op de huiskamer samen met de bewoners. Dat vraagt tijd, voorbereiding en begeleiding, maar de bewoners genieten ervan. We vragen daarom uw hulp.