Cliëntenraad

Het Anker heeft twee actieve cliëntenraden.
Eén cliëntenraad voor locatie Anker in Kesteren en één cliëntenraad andere voor locatie Avondrust in Opheusden.
In deze cliëntenraden kunnen (vertegenwoordigers van) bewoners hun stem laten horen.

 

Cliëntenraad Anker

Ons zorgcentrum heeft twee actieve cliëntenraden, voor elke locatie één, te weten locatie Anker in Kesteren en locatie Avondrust in Opheusden. 
In deze cliëntenraden kunnen (vertegenwoordigers van) bewoners hun stem laten horen. De cliëntenraad is gesprekspartner van de bestuurder en denkt mee over zaken die voor het Anker en Avondrust van belang zijn.

De cliëntenraad bestaat uit familie van bewoners en een onafhankelijke voorzitter.

Heeft u vragen of opmerkingen die u wilt delen met de cliëntenraad, dan kunt u mailen naar: cliëntenraad@ankerzorg.nl.

.