Cliëntenraad

Het Anker heeft twee actieve cliëntenraden.
Eén cliëntenraad voor locatie Anker in Kesteren en één cliëntenraad andere voor locatie Avondrust in Opheusden.
In deze cliëntenraden kunnen (vertegenwoordigers van) bewoners hun stem laten horen.

 

Cliëntenraad Anker

Ons zorgcentrum heeft twee actieve cliëntenraden, voor elke locatie één, te weten locatie Anker in Kesteren en locatie Avondrust in Opheusden. 
In deze cliëntenraden kunnen (vertegenwoordigers van) bewoners hun stem laten horen. De cliëntenraad is gesprekspartner van de bestuurder en denkt mee over zaken die voor het Anker en Avondrust van belang zijn.

De cliëntenraad bestaat uit een aantal bewoners, familie van bewoners en een onafhankelijke voorzitter. Mocht u een vraag of een bericht voor de cliëntenraad hebben, dan kun u een mail sturen naar: info@ankerzorg.nl t.a.v. de cliëntenraad.