Klachtenregeling

De medewerkers van het Anker doen hun uiterste best om goed voor u of uw familielid te zorgen. Toch kan het voorkomen dat u of uw familielid ergens niet tevreden over bent, of dat u zaken opmerkt die beter kunnen. We willen dit graag van u horen!

 

Klachtenregeling van het Anker

De medewerkers van het Anker doen hun uiterste best om goed voor u of uw familielid te zorgen. Ze zetten zich in om oog te hebben voor iedereen en ze willen respectvol met elke bewoner omgaan. Toch kan het voorkomen dat u of uw familielid ergens niet tevreden over bent, of dat u zaken opmerkt die beter kunnen. We willen dit graag van u horen!

Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:

 1. Het geven van een verbetertip of een compliment.
 2. Het invullen van een MTV (Melding Ter Verbetering)
  Dit formulier wordt behandeld door de kwaliteitsmedewerker in overleg met leidinggevende. U ontvangt een terugkoppeling over de afhandeling van de MTV.
 3. Als het een situatie betreft waar u liever mondeling over in gesprek gaat, kan dit ook. Uw eerste aanspreekpunt is de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV). Uiteraard is het daarnaast mogelijk een gesprek te hebben met de manager zorg en welzijn of met de bestuurder van het Anker. 
 4. U kunt uw onvrede of klacht ook bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris die minder direct betrokken is bij de zorg. U kunt bij deze persoon onder meer terecht voor:
  • Vrijblijvend bespreken van uw onvrede
  • Informatie en/of advies over een mogelijke aanpak van uw klacht
  • Ondersteuning bij het aanpakken van uw klacht
  • Informatie over andere mogelijkheden (bijvoorbeeld bemiddeling)

  De klachtenfunctionaris, mw. J. Assink, is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-51087274 of via e-mail jassink@szr.nl

   

 5. Wanneer u er in een gesprek niet uitkomt, of u wilt uw klacht niet in het Anker bespreken kunt u een officiële klacht indienen bij onze klachtencommissie. Het Anker is aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie voor de Gezondheidszorg van de SKGN, website; www.SKGN.nl. Meer informatie hierover vindt u in de brochure die u hier kunt downloaden.

Voor vragen en klachten over onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang, klik hier

Als u te maken krijgt met onvrijwillige zorg dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliënten vertrouwenspersoon. Onvrijwillige zorg kunt u breed opvatten, maar het gaat vrijwel altijd over iets wat je moet maar niet wil, of wil maar niet mag.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Deze cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan zij ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk van de zorgaanbieder en staat altijd aan de kant van de bewoner en/of diens vertegenwoordiger.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd betekenen?

 • Helpen bij het helder krijgen van het probleem.
 • Informatie en uitleg geven over uw rechten.
 • Vertellen wie u verder kan helpen.
 • Helpen om in gesprek te gaan met de zorgverlener over het probleem.
 • De gesprekken samen voorbereiden.
 • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
 • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
 • Ondersteunen in het doorlopen van de klachtenprocedure.

De onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon van het Anker is Lisanne Lisanne Reijnen.

U kunt haar bereiken via mail: lisannereijnen@zorgbelangcvp.nl of telefonisch op 06-30403621

Klachtencommissie onvrijwillige zorg, KCOZ

Als u ondanks de bemiddeling van de cliëntenvertrouwenspersoon toch niet tevreden bent over de situatie bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de KCOZ. Dit is een klachtencommissie speciaal voor klachten over de WZD. U kunt zich niet rechtsreeks bij de KCOZ melden, dit verloopt via het Anker. De clientenvertrouwenspersoon kan u advies geven over dit traject.

Verbetertip of compliment