Klokkenluidersregeling

Deze klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat, wanneer dat aan de orde is, zorgvuldig omgegaan wordt met een (vermoeden van een) misstand. 

 

De Klokkenluidersregeling

Het Anker wil handelen conform de Governancecode Zorg 2022. In deze code staat, dat het Anker  aanspreekbaar dient te zijn voor meldingen van onregelmatigheden of misstanden door een medewerker, zonder dat hierdoor de rechtszekerheid van deze medewerker wordt geschaad. Die aanspreekbaarheid wordt ingevuld in deze klokkenluidersregeling.