Kwaliteit

Persoonsgerichte zorg en welzijn zijn belangrijke pijlers uit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

 

Kwaliteitskader

 Persoonsgerichte zorg en welzijn zijn belangrijke pijlers uit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijk Register van het Zorginstituut. Het maakt zichtbaar wat goede zorg is en vormt de basis voor toezicht en verantwoording. Dit kader is voor het Anker een belangrijk ijkpunt in haar kwaliteit van zorg. Jaarlijks wordt, met behulp van de KwaliteitVerbetercyclus, op alle onderdelen van dit kader de vooruitgang gemeten. In het kwaliteitsverslag wordt jaarlijks verantwoording afgelegd van deze vooruitgang.

Het Anker locatie Kesteren is HKZ-gecertificeerd en onze locatie in Opheusden is ISO-gecertificeerd.