Locatie Avondrust 
Opheusden

Locatie Avondrust biedt kleinschalig wonen in een goede sfeer, waarin we omzien naar elkaar. Speerpunten zijn eigen regie, wonen als thuis en er wordt zoveel mogelijk samen gedaan.

 

Ouderenzorg in Opheusden

 

Op 10 maart 1989 is Huize Avondrust in Veenendaal ontstaan als een kleinschalige woonvorm in een aangepaste gezinswoning. In 2005 vond een verhuizing plaats naar Opheusden, waar in een voormalige pastorie een thuis geboden wordt aan maximaal 14 bewoners.

In de zomer van 2020 heeft zorgcentrum Anker te Kesteren Avondrust overgenomen en inmiddels wordt op veel terreinen reeds op dezelfde wijze gewerkt.

Nieuwbouwplannen

Voor locatie Avondrust liggen plannen om te komen tot nieuwbouw waarbij een huis wordt gerealiseerd voor 26 bewoners. Dit zal in de loop van 2023 opgestart gaan worden.

Kleinschalig wonen

Locatie Avondrust biedt kleinschalig wonen in een goede sfeer, waarin we omzien naar elkaar. Speerpunten zijn eigen regie, wonen als thuis en er wordt zoveel mogelijk samen gedaan.

Beide locaties van het Anker onderschrijven dezelfde identiteit, echter kan de uitingsvorm van de identiteit op bepaalde punten (zoals de zondagsinvulling) verschillend zijn.

Zo worden bewoners in Avondrust geacht niet in het bezit te zijn van een televisie. Ook wordt er geen bezoek ontvangen op zondag, met uitzondering van de stervensfase of een andere acute situatie.

Informatiebrochure Locatie Avondrust

Klik op onderstaande afbeelding om de algemene informatiebrochure voor nieuwe bewoners locatie Avondrust online te lezen.

Algemene informatiebrochure Locatie Avondrust

Adresgegevens

Locatie Avondrust
Lindelaan 11
4043 MA Opheusden
Tel. (0488) 44 38 72

info@ankerzorg.nl