Organisatie

Zorgcentrum Anker heeft twee locaties; het Anker in Kesteren en Avondrust in Opheusden.

Op onze locaties werken in totaal circa 260 medewerkers en 130 vrijwilligers.

Bij Avondrust in Opheusden werken circa 30 medewerkers en 30 vrijwilligers.

De organisatie is ingedeeld op basis van de structuur in het organogram verderop deze pagina.

Dhr. D. van Bodegraven – bestuurder

 

Over het Anker

Het Anker wordt aangestuurd door een bestuurder die deel uit maakt van het managementteam. De coördinatie van zorg en de inzet van medewerkers valt onder verantwoordelijkheid van het Anker. De medische diensten (arts, fysiotherapeut, etc.) worden verzorgd door Novicare.

Een aantal bewoners ontvangt de medische zorg van de eigen huisarts. Dit wordt bepaald door de indicatie die afgegeven wordt door het CIZ (Centraal Indicatiestelling Zorg).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst en bewaakt of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog heeft voor het belang van de organisatie en de continuïteit van zorgcentrum Anker en voor de belangen van alle overige stakeholders. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat zorgcentrum Anker een maatschappelijke functie dient. De Raad van Toezicht bewaakt of de bestuurder de identiteit van zorgcentrum Anker voldoende borgt en voldoende laat meewegen bij beleidsbeslissingen en in de uitvoeringspraktijk. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

Overzicht leden Raad van Toezicht:

  • A.W. van Vugt – Personeel & Organisatie / Voorzitter
  • B.J. Noorlander – Algemeen
  • G. Stegerman – Financieel
  • K.G. de Kievid – Kwaliteit & Zorg
  • J. van Walsem – ICT

De Raad van Toezicht is te bereiken per mail via rvt@ankerzorg.nl

 

Jaarverslagen Anker

Onderstaand treft u diverse jaarverslagen van zorgcentrum Anker aan. Verder ook het ANBI formulier en het strategisch beleidsplan voor de periode 2021-2024.
Tevens treft u hier de declaratieregeling Raad van Bestuur aan.