Werken bij Zorgcentrum Anker

Wonen, welzijn en zorg

 

Werken bij Zorgcentrum Anker 

Werken in het Anker vraagt van medewerk(st)ers veel motivatie en enthousiasme. In onze visie zijn het hoofd, de handen en het hart samen belangrijk voor het leveren van goede zorg. Dit uit zich onder andere in het feit dat wij naast goede (lichamelijke) zorgverlening veel aandacht besteden aan het welzijn van onze bewoners.

Ontwikkelen

Voor de medewerk(st)ers zijn er veel mogelijkheden. Het Anker is erop gericht haar medewerkers kansen te geven zich verder te ontwikkelen. Ons zorgcentrum beschikt daarom over een uitgebreid scholings – en bijscholingsbeleid.