Nabijheid bij afscheid

Zorg in de laatste levensfase.

 

Zorg in de laatste levensfase 

Veel bewoners in ons zorgcentrum verkeren naar de mens gesproken in de laatste fase van het leven. Deze fase brengt geheel eigen vragen en keuzes met zich mee en een andere vorm van zorgverlening. In onderstaande folder geven we u meer uitleg over deze fase en over hetgeen onze medewerkers daarin voor u kunnen betekenen.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor bewoners in een levensfase, waarin geen genezing meer mogelijk is. Pallium is het Latijnse woord voor “mantel”; palliatieve zorg voelt als een warme deken om de kwetsbare bewoner. Palliatieve zorg is dus die zorg, die erop gericht is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven, dit kan langdurig zijn bij chronische aandoeningen. Een professioneel zorgteam, ondersteund door vrijwilligers, zet zich hiervoor in.

Pastorale zorg

Tijdens de palliatieve fase komen er steeds meer beperkingen, waardoor afhankelijkheid van hulp en zorg toenemen. Dit bepaalt ons des te meer bij de vergankelijkheid van het leven. Vergankelijkheid en sterven zijn echter niet het laatste. Juist dan is het waardevol dat er vanuit het Anker liefdevolle en betrokken zorgverleners zijn, die vanuit Bijbels perspectief, aandacht hebben voor geloofs– en levensvragen van bewoners.

Naast de pastorale zorg vanuit de eigen gemeente kan er een beroep gedaan worden op de pastoraal medewerker van het Anker.

Terminale zorg

Terminale zorg is de zorg voor de bewoners waarvan de levensverwachting korter is dan drie maanden. Een groot deel van de zorgverlening staat dan in het teken van het naderende sterven.

Deze periode is onder andere te herkennen aan een verminderde behoefte aan eten, drinken en meer behoefte aan rust en slaap.

Soms wordt gezien dat bewoners zich terugtrekken en een verminderde betrokkenheid hebben op hun omgeving.

De stervensfase

De stervensfase is de fase waarin het sterven nabij is en binnen zeer korte tijd verwacht wordt. In deze fase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven.

Een hulpmiddel dat hierbij wordt ingezet is het Zorgpad Stervensfase. Hiermee wordt speciale aandacht gegeven aan mogelijke symptomen als angst, benauwdheid en pijn met als doel deze tijdig te onderkennen en zo goed mogelijk te behandelen.

De aanwezigheid van vertrouwde gezichten kan in deze fase veel voor de bewoner en diens omgeving betekenen. We doen er dan ook alles aan om hierin tegemoet te komen aan de wensen en behoeften op dit gebied.

Zijn nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er) of de behandelend arts.

Het Anker is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0488-483250 of via info@ankerzorg.nl.